Miljö

Miljø

Vi arbejder hele tiden på at finde arbejdsmåder og rutiner, som minimerer vores påvirkning af miljøet.

I praksis indebærer dette en høj grad af effektivitet med hensyn til brug af energi og naturressourcer, gennemtænkte systemer til genvinding af materialer samt produktionsmetoder, som forhindrer alle typer forurening. Vi arbejder udelukkende med materialer, der kan genbruges, og de plader, vi bruger i produktionen, leveres fra stålværker, som opfylder vores høje miljøkrav.

ArcelorMittal Construction har siden 2003 været certificerede iht. ISO 14001.

Miljøpolitik

ArcelorMittal Construction Sverige AB er en virksomhed i ArcelorMittal-gruppen, som er en af Europas førende producenter af byggeplader.

Vores kunder, partnere, medarbejdere og ejere kan være sikre på, at vi bestræber os på at påvirke miljøet så lidt som overhovedet muligt med vores aktiviteter. Dette indebærer, at vi i vores daglige arbejde:

  • Hele tiden vil forbedre vores processer og produkter for at mindske vores produkters miljøpåvirkning
  • Vil forebygge forurening ved at gennemføre årlige vurderinger af miljøpåvirkninger fra både nuværende og fremtidige aktiviteter
  • Stræber efter så vidt muligt at levere miljøvenlig emballage og forpakninger
  • Vil optimere vores transporter og tage hensyn til miljøet
  • Overholder gældende miljølove og så vidt muligt opfylder vores kunders kvalitets- og miljøkrav
  • Vil påvirke vores leverandører til at arbejde for miljøet og tage hensyn til miljøet ved køb


Certifikat 14001

Klicka på bilden för att ladda ner