Fjällräven Center

Sandwichpaneler isoleret med stenuld

Stenuldspaneler har en mineraluldskerne samt en stærk yder- og inderside af stål. Stenuldspaneler fås til facader og tag i en lang række varianter, der adskiller sig med hensyn til brandklassificering, varmeisolering og udseende.

Montering

ArcelorMittal Projekt leverer paneler med synlig fastgørelse til liggende montering. Skruerne skjules under beslag ved de lodrette samlinger samt i hjørner. Til vertikal montering kan anbefales paneler med skjult fastgørelse i længderetningen. For at opnå maksimal styrke og planhed vendes mineraluldens fibre 90 grader ved produktion.

Isolering

Panelerne har som standard en mineraluldskerne med en densitet på 85 kg/m3. Den valgte kvalitet er optimeret til varmeisolering (U-værdi) og vægt.

Ved krav om øget bæreevne kan vores paneler – mod et mindre pristillæg – leveres med mineraluld med en densitet på 100 kg/m3 eller 120 kg/m3. Panelernes U-værdi bliver i så fald noget lavere. Mineraluldsisoleringens fibre vendes også her 90 grader for at opnå maksimal styrke og planhed.

Tætningslister

Det er vigtigt, at panelerne leveres med tætningslister, som opfylder kravene om tæthed i forhold til luft og vand, og som har den rette modstandsdygtighed over for brand. De forskellige varianter monteres hos os inden levering, men listetypen skal anføres ved bestilling.

Som standard leveres typen J5, som beskytter sammenføjninger på langs mod fugt og regn og er diffusionstæt indvendigt. J5 er desuden testet for brand.

Brandegenskaber

Vores mineraluldspaneler klassificeres som A2-s1, d0 og har høj modstandskraft over for brand. Mineraluld klassificeres normalt som A1, men på grund af limen mellem isolering og den udvendige/indvendige stålplade klassificeres mineraluldspaneler generelt som A2.

Vægge med mineraluldspaneler kan klassificeres som EI 60 til EI 180 (DS/EN 13 501-2), afhængigt af paneltykkelse, spændvidde og påmonterede, brandsikre tætningslister fra fabrikken.

 

Stenullspanel - Tag

Promisol Rock 3005 T

 

Stenullspanel - Væg

Pflaum FE/FO

Promisol Rock 3003-5003