pir-skummade paneler

Sandwichpaneler isoleret med PIR

PIR – polyisocyanurat – er et unikt materiale, der gør, at isoleringstykkelsen kan reduceres til næsten det halve sammenlignet med f.eks. mineraluld og EPS.

Optimal energieffektivitet

Panelernes U-værdi beregnes iht. DS/EN 14509. Beregningen skal tage udgangspunkt i Up-værdien, da U-værdien beregnes inklusive tillæg for sammenføjninger og mindst 3 måneders ældning af PIR-skummet.

Ved isolerede bygninger skal Up-værdien beregnes ved 10 °C. Ved fryserum kan Up beregnes ved 0 °C, hvilket giver en noget bedre isoleringsværdi.

Brandegenskaber

Sandwichpaneler med en kerne af PIR klassificeres i dag normalt som B-s1, d0 eller B-s2, d0, hvor klasse s angiver røgudviklingen ved brand.

  • Klasse s1: Meget begrænset mængde af røgudvikling
  • Klasse s2: Begrænset mængde af røgudvikling
  • Klasse s3: Intet krav til mængde af røgudvikling

PIR-materialet har gennemgået omfattende modificeringer. Brand medfører i dag, at isoleringen forkulles, og det forkullede lag beskytter resten af kernen. PIR-isolering må ikke forveksles med expanderet polystyren (EPS), som har en meget dårlig modstandskraft mod brand.

Vores PIR-paneler kan leveres i brandklasser op til EI30 for vægpaneler og REI 30 (DS/EN 13 501-2) for tagpaneler. Dette skal dog specifikt angives ved bestilling.

FM-godkendelse

ONDATHERM 2000–2003-paneler kan – til ydervægge, indervægge og lofter – leveres med en certificering, der omfatter en FM-godkendelse (division af FM Global) iht. standard 4881, herunder brand-, vind- og regntest. Disse test giver særdeles pålidelige resultater og er strengere end gældende krav i nationale og europæiske standarder.