TP 127 (tag)

TP 127 (tag)

TP 127 kan med fordel anvendes på steder, hvor man ønsker god bæreevne over længere spændvidder.

Vi beregner profilens tykkelse ud fra de gældende forudsætninger. Profilen anvendes i dette tilfælde som koldt tag, og skal derfor vendes, så sideoverlap sker i profilens top. Dette skal mindske risikoen for, at der trænger vand ind. Montering af tætningsbånd og sideoverlapskruer tætner yderligere.

Profilen er et glimrende alternativ til anvendelsesområder som f.eks. udhængstage, carporte m.m. med krav om spændvidder på op til 6 m. Pladen kan også lægges ud over flere fag eller med forlænget overlap for at opnå den mest effektive løsning.

Med forbehold for, at farver ikke angives korrekt

Se farver her

Interiör 12µ

  • Hvid

 Profildata

Materiale:  Varmgalvaniseret profil / Galv
Tykkelse:  0,70 – 0,75 – 0,88 – 1,00 – 1,25 mm
Vægt, kg/m2 8,58 – 9,20 – 10,79 – 12,27 – 15,33
Dækkebredde:  960 mm
Længde:  1500-15000 mm