Medarbetare som tar ansvar

Et fælles ansvar

ArcelorMittal-koncernen er kendt verden over som en virksomhed, der udviser ærlighed og integritet i sin administrative praksis og forretningstransaktioner.

For at opretholde vores gode omdømme er det vigtigt, at hver enkelt medarbejder forstår vores grundlæggende værdier og juridiske forpligtelser.

Vores Code of Conduct giver os retningslinjer for, hvordan vi skal forholde os til vores omverden og anvisninger om, hvordan vi skal håndtere konkrete situationer med hensyn til bl.a

  • Love og politikker
  • Interessekonflikter
  • Økonomiske forretninger
  • Omgang med virksomhedens ejendom
  • Adfærd i forhold til medarbejdere

Koncernens Code of Business Conduct findes i sin helhed i den vedlagte pdf-fil (på engelsk).


Code of business conduct

Klicka för att ladda ner