Produktionsöversikt ArcelorMittal

Kort om ArcelorMittal Construction

Virksomheden

ArcelorMittal Construction tilbyder tyndpladeprodukter og letbjælker til byggebranchen. På vores moderne produktionsanlæg som ligger i Belgien, Frankrig, Tyskland og Sveige videreforædles stål fra vores moderselskab ArcelorMittal til innovative totalløsninger inden for tagplader, facadeplader og vandafløb.

Forretningsidé

På grundlag af traditioner, styrke og kompetencer skaber vi i fællesskab fremtiden.

Baggrund

ArcelorMittal Construction udspringer af en succesfuld familievirksomhed, som blev udviklet, udvidet og løbende fusioneret med andre virksomheder over en periode på 30 år.

Produktionen i Karlstad (Sverige) startede for godt 30 år sedan under navnet Ekonomiplåt. Fabrikken i Sveg (Sverige) blev grundlagt 10 år senere under firmanavnet Rydab. En tredje gren er virksomheden i Örnsköldsvik (Sverige) Swedish Profile, hvis produktion blev flyttet til Karlstad i begyndelsen af 2000-tallet. Virksomheden fik sit nuværende navn, ArcelorMittal Construction Sverige AB, i 2007, hvor ArcelorMittal trådte ind i virksomheden som ejere.

Vores anlæg

Vores anlæg i Karlstad fremstiller bl.a tagplader, vægplader og bjælker under varemærket Armat™ samt kundetilpassede pladekonstruktioner til tag og facade under varemærket ArcelorMittal Projekt. Her finder man ligeledes vores hovedkontor, vores lager samt store dele af vores kundesupport.

I Sveg fremstiller man hovedsagligt tag- og vægplader, men har desuden et stort og gennemtænkt program for vandafløb. Vi tilbyder egenproducerede tagrender, nedløbsrør og tilbehør i komplette serier, der dækker alle behov.

regnvattensystem

Salg og distribution

Armats slutkunder er blikkenslagere, byggevirksomheder og private forbrugere. For at sikre korrekt service, support og produktinformation markedsføres varemærket kun via byggemarkeder og forhandlere af tagplader. Vi har et omfattende forhandlernetværk med god tilgængelighed mange steder.

Specialløsninger inden for rammerne af ArcelorMittal Projekt tilbydes bestemmende led som arkitekter, byggeentreprenører, konstruktører samt større hus- og anlægsentreprenører.

Ejerskab

ArcelorMittal Construction Sverige AB er et helejet datterselskab tilhørende verdens største stålvirksomhed, ArcelorMittal.

Med koncernen i ryggen har vi ubegrænsede muligheder for at udvikle holdbare, let håndterbare produkter i materialer, der passer til nordiske forhold.