Arbetsmiljö

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er for os en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og kan lide at møde op. En arbejdsplads med en god stemning, hvor arbejdsopgaverne føles stimulerende, og hvor der sjældent sker arbejdsskader og ulykker.

Vi er certificerede iht. OHSAS 18001, hvilket vidner om, at vi er har et arbejdsmiljømæssigt styringssystem, som opfylder EU's krav.

Arbejdsmiljøpolitik

ArcelorMittal Constructions arbejdsmiljøpolitik er baseret på aktuel lovgivning, den gældende sundheds- og sikkerhedspolitik på koncernplan samt vores vurderinger.

Ved at integrere dette i det daglige arbejde og i alt, hvad vi gør, skaber vi en sund og sikker arbejdsplads, hvor vores medarbejdere har mulighed for at udvikle sig og på sikker vis kan medvirke til høj produktkvalitet, øget rentabilitet, høj kundetilfredshed og forebyggelse af sygdom.

At føle sig motiveret i forhold til sit arbejde er en vigtig faktor i forhold til at have et godt helbred. Gennem konsekvent og tydeligt lederskab skal vi fremme sikkerhed på alle niveauer, skabe bevidsthed om, at vores adfærd er vigtig, og at alle ulykker og sygdom kan forebygges. For at vores medarbejdere på alle niveauer skal kunne tage ansvar for deres helbred og sikkerhed, skal de gives følgende forudsætninger:

  • De skal kende til virksomhedens mål og vision
  • De skal forstå deres rolle og betydningen af deres eget arbejde
  • De skal kunne påvirke deres egen arbejdssituation
  • De skal føle ansvar for deres opgaver og have de beføjelser, som kræves
  • De skal udvikle deres kompetencer
  • De skal tage ansvar for deres egen sundhed

Medarberare Tunnplåtsproduktion

Vi skal aktivt og systematisk arbejde på løbende at skabe forbedringer. Lederne står for at koordinere og udføre det løbende arbejdsmiljøarbejde og skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø under medarbejdernes medvirken og medansvar.

Arbejdet planlægges og følges op på i et tæt samarbejde mellem ledere og medarbejdere med støtte fra specialistfunktioner på tværs af koncernen samt bedriftssundhedstjenesten.


Certifikat 18001

Klicka på bilden för att ladda ner